625 personen hebben ondertekend

Laten we het naar 1.000 brengen

Voetpaden moeten veilig zijn. Ze moeten uitnodigen tot meer stappen en mogen geen obstakel zijn om het huis te verlaten, zoals dat vandaag voor ouderen of voor gezinnen met jonge kinderen vaak het geval is. Kortom, mensen moeten onbezorgd en veilig kunnen gaan en staan waar ze willen. Daarom kiezen wij na Koning Fiets voor Keizer Voetganger!

Onze prioriteiten:

1. We maken elk voetpad zo vlak als een biljartlaken

Alle voetpaden moeten tegen 2030 biljartvlak en voldoende breed zijn. Elk voetpad moet vrij zijn van losliggende tegels of onnodige hellingen. Voor de moeder met kinderwagen, voor de schoolgaande jeugd, voor wie op weg is naar het werk, voor onze ouderen, … Om de aandacht voor voetpadenbeleid te stimuleren pleiten we voor de oprichting van een Stapfonds: een jaarlijks budget van €100 miljoen om lokale besturen te stimuleren om te investeren in voet- en wandelpaden.

2. Een voetpad is geen hindernissenparcours: tegen 2030 is elk voetpad obstakelvrij

Er moeten alternatieven gezocht worden voor de uitdagingen van vandaag, dus ook voor het parkeren van deelsteps als voor het opbergen van laadkabels. We zijn niet tegen deelmobiliteit en al zeker niet tegen de vergroening van ons wagenpark. Maar daar mag de voetganger en de staat van de voetpaden niet de dupe van zijn.

3. Een voetpad is geen werfzone. Elk voetpad mag niet meer dan één keer in twee jaar open komen te liggen

Nutsbedrijven die werken uitvoeren en daarbij voetpaden openbreken moeten beter afstemmen. In theorie zou dit vandaag al moeten gebeuren, maar in de praktijk laat de afstemming vaak de wensen over. Daarom willen we een toegankelijke en overzichtelijke kaart van alle wegenwerken per stad of gemeente waarop burgers ook kunnen aangeven wanneer nutswerken elkaar opvolgen zonder duidelijk afstemming en met hinder tot gevolg.

4. Meten is weten. Elk voetpad in Vlaanderen krijgt een score voor toegankelijkheid

Meten is weten. Net zoals EPC-scores bij huizen moeten voetpaden een walkabilityscore krijgen. Op deze manier krijgen voetgangers een objectief beeld over de staat van de voetpaden. Hierdoor kan een lokaal bestuur concrete doelen en prioriteiten stellen op basis van o.a. ligging en intensiteit van gebruik. Voetpaden in een schoolomgeving of aan een woonzorgcentra krijgen vanzelfsprekend prioriteit of voetpaden binnen een voetgangerscirkel in een dorp- of stadskern.

5. Elk jaar krijgt één gemeente de titel van ‘dé Voetgangersvriendelijke Gemeente van Vlaanderen’

Elk jaar worden de drie beste fietsgemeentes verkozen in Vlaanderen. Waarom doen we dat ook niet voor voetgangersvriendelijke gemeenten? Dit zou een bijkomende stimulans kunnen zijn voor lokale bestuurders om in te zetten op de voorzieningen voor voetgangers. Die award zou kunnen uitgereikt worden tijdens een jaarlijks voetgangerscongres voor lokale besturen.